Image

ELPEK Mühendislik | Elektriksel Periyodik Kontroller demektir.


Türkiye geneline konusunda uzman güçlü Elektrik Mühendisi kadromuzla iş güvenliği periyodik ölçüm kontrol ve destek hizmetleri sunuyoruz. Elektriksel periyodik kontrol hizmetlerinde Türkiye'nin lider Elektrik Mühendislik firması olmaya devam ediyoruz..

Image

Türkiye Geneline Uzman Periyodik Test | Periyodik Ölçüm | Periyodik Destek | Periyodik Kontrol Hizmetleri

  izmit topraklama tesisatı ölçümü periyodik kontrol hizmetleri |

  ELPEK Mühendislik, endüstriyel tesisler başta olmak üzere elektriksel periyodik kontroller ve elektrik tesisatı periyodik ölçümleri, elektrik tesisat kontrolleri, iş güvenliği periyodik ölçümleri ve periyodik kontrolleri, elektrik mühendislik hizmetleri, elektrik tesisatı planlı bakımı, elektrik tesisatı fenni kontrolleri, elektrik tesisat uygunluk kontrol raporu, elektrik tesisat uygunluk belgesi, pano tesisatı uygunluk belgesi ve pano topraklama testi, trafo topraklama ölçümü, jeneratör testi, akümülatör vb sistem kontrolleri, rcd kaçak akım koruma sistemleri tip testleri, rcd açma akımı ve süresi testi, süreklilik testi, topraklama tesisatı ölçümü, paratoner yıldırımdan korunma tesisatı ölçümü, paratoner testi ve paratoner tesisatı montajı ile termal kamera kontrol periyodik ölçüm hizmetleri sunan bir periyodik kontrol mühendislik firmasıdır.

  Aktif paratoner tesisatı, faraday kafesi, Farnklin çubuğu, iç yıldırımlık ve dış yıldırımlık sistemleri vb gibi yıldırımdan korunma tesisatı gibi sistem topraklama tesisat ölçümleri ve elektrik testleri ilgili yasa ve yönetmeliklerce de belirtildiği üzere periyodik olarak yapılmalıdır.

  .

  Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P'de çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları şöyledir:

  -- Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri için (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) : 2 yıl

  -- Enerji nakil ve dağıtım hatları için : 5 yıl " Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için;

  -- Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl

  -- Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller : 2 yıl

  -- Sabit işletme elemanları için : 1 yıl

  -- Yer değiştirebilen işletme elemanları için : 6 ay

  .

  Topraklama ölçümü, topraklama raporu, topraklama tesisat kontrolü, topraklama fenni muayene, topraklama ölçümü, topraklama raporu makine gövde topraklama ölçümü, pano topraklama ölçüm ve kontrolleri, makina gövde koruma topraklaması ölçümü, elektrik iç tesisat uygunluk raporu, elektrik iç tesisatında topraklamalar, rcd kaçak akım koruma rölesi testi, rcd kaçak akım cihazı açma zaman ve açma akımı testi, süreklilik testi, izolasyon ölçmü, çevrim empedansı ölçümü, itfaiye paratoner raporu, itfaiye topraklama tesisatı uygunluk raporu, itfaiye elektrik tesisat kontrol belgesi, trafo topraklaması, işletme topraklaması, jeneratör topraklaması ölçme ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.

  Ayrıca, bu sistemlerin kurulum, montaj ve malzeme/ekipman hususunda profesyonel ekiplerimizle hizmet sunan bir firma olarak paratoner fiyatı ve paratoner tesisatı kurulumu fiyatları açısından uygun seçenekler sunmaktayız. Tüm yetki ve topraklama yetkilendirme belgelerine sahip Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası EMO kayıtlı SMM Serbest Mühendis Müşavir Elektrik Mühendisi kadromuz tarafından elektrik topraklama tesisatı periyodik kontrolü ve topraklama tesisat ölçümü ile topraklama raporu hizmetlerimiz Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu SMM Müşavir Elektrik Mühendisi yönetiminde yapılarak raporlanmaktadır.

  Image

  03 Aralık 2003 tarihli Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’nin 10/c-5.i.1 maddesi projelere başlamadan önce toprak özdirencinin belirlenmesini şart koşmuştur. 16.12.2009 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği uyarınca projelerde topraklama hesaplamalarının yapılabilmesi için toprak özgül direncinin ölçülmesi gereklidir. 21 Ağustos 2001 tarihli Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-N.1 maddesi uyarınca toprak yayılma direncini veya topraklama direncini önceden belirlemek amacıyla toprak özdirencinin ölçülmesi, bu direncin çeşitli derinlikler için tespit edilmesini sağlayan Dört Sonda Yöntemi (örneğin Wenner Yöntemi) ile yapılmalıdır. Wenner Yöntemi TS 4363 Doğal Zeminlerin Elektrik Özgül Dirençlerinin Sahada Tayini – Wenner Dört Elektrod Metodu ile standardında tarif edilmiştir.

  Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereği zorunlu tutulmuştur. Ayrıca 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve 25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği topraklama sistemlerinin etkinliğinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir.

  Image

  İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
  Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.
  Periyodik kontrol : İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini,
  Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi : Bu Yönetmelikte belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, vd. (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779)
  Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi
  Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır. (Ek cümle:RG-24/4/2017-30047) Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.
  Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir.

  Image

  Topraklama tesisat test ve kontrol raporu ile topraklama tesisatı bakım ve iyileştirme çalışmaları da firmamız tarafından uygun fiyat seçenekleri ile tarafınıza sunulmaktadır. Endüstriyel tesislerde elektrik topraklama sistemleri kapsamında özellikle yasal zorunluluğu ve temel güvenlik amaçlı yapılması gereken topraklama ölçümleri : topraklama tesisatı ölçümü, pano topraklama tesisatı ölçümü, trafo işletme topraklaması ölçümü, trafo koruma topraklaması ölçümü, jeneratör topraklama ölçümü, makine gövde topraklaması ölçümleri, işletme topraklaması, temel topraklaması, koruma topraklaması, kaçak akım koruma rölesi testi, artık akım koruma röle testi, süreklilik testi, toprak özgül direnç ölçümü ve topraklama test raporu hazırlanması konularında 2022 yılı fiyatları için özel seçenekler sunmaktayız. Ekonomik ve uygun fiyat listemiz için firmamızla irtibata geçiniz. Bu bağlamda topraklama ölçümü fiyatı ne kadar ya da kontrol fiyatları ne kadar diye sorun etmeyin. Güvenlik ve periyodik kontrol hizmetleri size maliyet değil katkı sağlar. Topraklama test raporu hazırlanırken dikkat edilmesi gerekn tüm detaylar ve yasal zorunluluklar hakkında yetkili Elektrik Mühendisi kadromuzdan teknik bilgi alabilirsiniz. 6331 Sayılı İş Kanunu, belediye, itfaiye, TSE, TURKAK, EMO vb belgelendirme değerlendirme ve gözetim denetim kuruluşları ve benzeri kurum ve kuruluşların taleplerine uygun topraklama raporu hazırlanmaktadır.

  Image

  850'yi aşan endüstriyel tesis referansımızla Türkiye'nin Elektriksel Periyodik Kontroller Uzmanı olmaktan büyük gurur duyuyoyuz. Türkiye'nin fark yaratan mühendislik firması olarak güçlü Elektrik Mühendisi kadromuzla uzun yılların bilgi birikimini sizlerle paylaşıyoruz. Elektrik periyodik kontrol hizmetleri kapsamında güçlü ve deneyimli Elektrik Mühendisi kadromuzla teknik hizmet ve profesyonel çözümler sunuyoruz.

  Image

  topraklama ölçümü | topraklama tesisat kontrolü ve testi | topraklama sistemleri fenni muayenesi | topraklama test raporu | kaçak akım röle testi | artık akım koruma rölesi test raporu | süreklilik testi | makine topraklama ölçümü | elektrik tesislerinde topraklamalar ve topraklama yönetmeliği

  izmit topraklama Ölçümü | izmit topraklama raporu | izmit topraklama testi | izmit topraklama kontrolü | izmit topraklama tesisat uygunluk raporu | izmit topraklama test raporu | izmit topraklama tesisatı muayenesi | izmit elektrik topraklama tesisat ölçümü | izmit topraklama periyodik kontrolü | izmit periyodik destek periyodik kontrol hizmetleri | elpek mühendislik | izmit periyodik test | izmit periyodik olcum | izmit periyodik rapor | izmit fenni kontrol | izmit test | izmit rapor | izmit ölçüm | izmit kaçak akım testi | izmit emo topraklama raporu | izmit itfaiye topraklama raporu | izmit turkak | izmit tse | izmit ce | izmit emo | izmit tse için topraklama raporu | izmit elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu | izmit makine topraklaması | izmit isg | izmit is guvenligi | izmit iş güvenliği | izmit 2022 yılı en az ücretler | fiyatı | fiyat | ücret | şirket | firma | firmaları | izmit mühendislik | şirket | tutarı | izmit itfaiye | izmit belediye | izmit ruhsat | izmit denetim | destek | izmit muayene | izmit fenni kontrol | izmit ölçüm | kaçak akım testi | rcd | test | izmit ölçüm | izmit | izmit | gebze | gosb | geposb | istanbul | yalova | sakarya | bursa | izmir | manisa | eskişehir | bolu | zonguldak | osb | osgb | iş güvenliği | Periyodik Destek Periyodik Kontrol Hizmetleri | ELPEK Mühendislik | periyodik test | periyodik olcum | periyodik rapor | periyodik kontrol | fenni muayene | topraklama ölçümü | paratoner ölçümü | termal kamera ölçümü | elektrik tesisat raporu | yüksek gerilim işletme sorumluluğu | periyodik kontrol raporu | fiyat | firma gebze yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit elektrik tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu | smm | trafo bakımı | 2022 elektrik kontrol fiyatları | fenni kontrol | test | rapor | ölçüm | elektrik | makine | isg | is guvenligi | iş güvenliği | izmit | izmit | gebze | istanbul | yalova | sakarya | bursa | | izmit yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit smm | izmit trafo işletme sorumluluğu | izmit trafo smm hizmetleri | izmit emo elektrik mühendislik firması | izmit elektrik mühendislik şirketi | izmit trafo bakım servis firması | gebze elektrik tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu | ELPEK Mühendislik | Elektriksel Periyodik Kontroller | Test | Kontrol | Ölçüm | Bakım | Rapor | Fenni Muayene | Bağımsız Muayene Kuruluşu | topraklama test raporu | topraklama tse raporu | izmit topraklama firması | SMM | Malzeme | Exproof Malzeme | Elektrik Periyodik Kontrol Firması | İş Güvenliği Periyodik Ölçümü ve Kontrolleri Hizmetleri | Tesisat | Taahhüt | Montaj | Denetim | Kontrolörlük | izmit yüksek gerilim işletme sorumluluğu 2022 rakamları emo | topraklama ölçümü | paratoner ölçümü | termal kamera ölçümü | katodik koruma ölçümü | aydınlatma ölçümü | kaçak akım testi | kaçak akım rölesi test raporu | izmit topraklama ölçümü | emo 2022 en az ücret tanımları fiyatları | EMO izmit raporu | www.elpekmuhendislik.com | Trafo SMM izmit gebze yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi | tse elektrik raporu | topraklama cihazı fiyatı | iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri | yangın risk analizi | elektrik tesisatı risk değerlendirmesi | izmit Periyodik Kontrol Firması | izmit Periyodik Ölçüm | izmit Periyodik Muayene ve Periyodik Ölçümler | itfaiye elektrik raporu | topraklama ölçüm fiyatları | ERA | Elektriksel risk analizi | gebze topraklama ölçümü | gebze paratoner raporu | periyodik kontrol | periyodik kontroller | periyodik ölçümler | periyodik ölçüm yapan firma | gürültü ölçümü | rapor formatı | elektrik tesisat uygunluk raporu | elektrik risk değerlendirmesi | trafo ölçümü | gebze topraklama ölçümü yapan firma | firmalar | topraklama tesisatı raporu | paratoner tesisatı raporu | makine topraklama ölçümü | rapor örneği | topraklama tesisatı ölçümü | aydınlık şiddeti ölçümü | iş güvenliği ölçümü | isg ölçümleri | gebze periyodik kontrol | gebze periyodik muayene | iş güvenliği periyodik kontrolleri | teknik emniyet ölçüm ve kontrolleri | makine mühendisleri odası | 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında periyodik kontroller | termal kamera analizi | dilovası paratoner montajı | tse uygunluk raporu | termografik görüntüleme | elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu ekat belgeli belgesi | izmit yüksek gerilim işletme sorumluluğu | İstanbul | gebze | bursa | izmit | itfaiye topraklama tesisatı kontrol raporu | izmit | bolu | düzce | bilecik | ankara | eskişehir | osb | osgb | yalova | sakarya | adapazarı | Periyodik Ölçüm Mühendislik Hizmetleri | tmmob | topraklama tesisatı ölçümü yapan firma | rapor veren mühendislik firması | emo büro tescilli firmalar listesi | izmit periyodik kontrol firması | izmit paratoner ölçümü yapan firma | izmit termal kamera ölçümü yapan firma | izmit katodik koruma ölçümü yapan firma | izmit iş güvenliği ölçümü yapan firma | izmit emo test raporu fiyatları | emo izmit | elektrik mühendisleri odası | izmit aydınlatma ölçümü yapan firma | izmit trafo kontrolü bakımı yapan firma | izmit topraklama raporu veren firma | izmit paratoner raporu veren firma | istanbul emo onaylı elektrik tesisatı raporu | smm hizmetleri | turkak rapor formatı ve emo onaylı elektrik rapor | izmit teknik emniyet firması | izmit periyodik ölçüm firması | izmit risk değerlendirme yapan firma | izmit elektrik risk analizi yapan firma | trafo müşavirliği yapan elektrik mühendislik şirketleri | izmit termal görüntüleme yapan firma | izmit isg ölçümü yapan firma | izmit trafo ölçümü yapan firma | izmit trafo yağ izolasyon ölçümü yapan firma | izmit elektriksel risk analizi raporu veren | termal kamera ölçümü raporu | izmit termal analiz | yapan firma | tekirdağ | çorlu | edirne | sakarya | adapazarı | yalova | gebze | tuzla | dilovası | EMO izmit TSE | eskişehir | kütahya | afyon | izmir | ankara | manisa | balıkesir | bandırma | muğla | elektrik tesisat taahhüt firmaları | aydınlatma montajı | ölçümü | antalya | çerkezköy | osb firması | emo raporu veren firma | yetkili muayene firması | akredite ölçüm standartları ve periyodik kontrol firması | periyodik kontroller firması | periyodik ölçümler firması | raporlama | turkak kalibrasyon raporu | megger ELPEK Mühendislik | Elektriksel Periyodik Kontroller | Test | Kontrol | Ölçüm | Bakım | Rapor | Fenni Muayene | Bağımsız Muayene Kuruluşu | SMM | Malzeme | Exproof Malzeme | Elektrik Periyodik Kontrol Firması | İş Güvenliği Periyodik Ölçümü ve Kontrolleri Hizmetleri | Tesisat | Taahhüt | Montaj | Denetim | Kontrolörlük | izmit yüksek gerilim işletme sorumluluğu | Elektrik Periyodik Kontrol ve Elektrik Periyodik Test Ölçüm firması | İSG Teknik Emniyet | iş güvenliği | izmit periyodik test kontrol ölçüm rapor | izmit Periyodik Kontrol Firması | izmit yüksek gerilim işletme sorumluluğu | trafo işletme sorumluluğu | orta gerilim işletme sorumluluğu | emo | elektrik mühendisi | smm | gebze yüksek gerilim işletme sorumluluğu | dilovası yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit yüksek gerilim işletme sorumluluğu | gosb yüksek gerilim işletme sorumluluğu | osb yüksek gerilim işletme sorumluluğu | 2022 smm fiyatları | 2022 işletme sorumlusu | 2022 yılı emo en az ücret tanımları kitapçığı | 2022 yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi | müşavirlik | trafo smm hizmetleri | yg hizmeti | trafo işletmeciliği | trafo işletme mühendisi | smm firmaları | Trafo Bakımı | Trafo Kontrolü | Trafo Yağ İzolasyon Ölçümü | Trafo Testi | izmit Trafo Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu | SMM | izmit Trafo İşletmesi | izmit | Bolu | Düzce | Zonguldak | Bilecik | Elektrik Tesisat Kontrol | Topraklama Tesisatı Ölçümü | Paratoner Tesisatı Ölçümü | izmit Termal Kamera Ölçümü | İzmit | Gebze | İstanbul | Yalova | Sakarya ELPEK Mühendislik | izmit Elektriksel Periyodik Kontroller | izmit Test | izmit Kontrol | izmit Ölçüm | izmit Bakım | izmit Rapor | izmit Fenni Muayene | izmit Bağımsız Muayene Kuruluşu | izmit SMM | izmit Elektrik Periyodik Kontrol Firması | izmit İş Güvenliği Periyodik Ölçümü ve Kontrolleri Hizmetleri | izmit Tesisat | izmit Taahhüt | izmit Denetim | izmit Kontrolörlük | izmit yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit Elektrik Periyodik Kontrol ve izmit Elektrik Periyodik Test Ölçüm firması | izmit İSG Teknik Emniyet | izmit iş güvenliği | izmit periyodik test kontrol ölçüm rapor | izmit Periyodik Kontrol Firması | izmit yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit trafo işletme sorumluluğu | izmit orta gerilim işletme sorumluluğu | izmit emo | izmit elektrik mühendisi | izmit smm | izmit gebze yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit dilovası yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit izmit yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit gosb yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit osb yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit 2022 smm fiyatları | izmit 2022 işletme sorumlusu | izmit 2022 yılı emo en az ücret tanımları kitapçığı | izmit 2022 yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi | izmit müşavirlik | izmit trafo smm hizmetleri | izmit yg hizmeti | izmit trafo işletmeciliği | izmit trafo işletme mühendisi | izmit smm firmaları | izmit Trafo Bakımı | izmit Trafo Kontrolü | izmit Trafo Yağ İzolasyon Ölçümü | izmit Trafo Testi | izmit izmit Trafo Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu | izmit SMM | izmit izmit Trafo İşletmesi | Bolu | Düzce | Zonguldak | Bilecik | izmit Elektrik Tesisat Kontrol | izmit Topraklama Tesisatı Ölçümü | izmit Paratoner Tesisatı Ölçümü | izmit Termal Kamera Ölçümü | İzmit | Gebze | İstanbul | Yalova | Sakarya | izmit 2022 smm fiyatları | izmit 2022 işletme sorumlusu | izmit 2022 yılı emo en az ücret tanımları kitapçığı | izmit 2022 yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi | izmit EKAT | izmit Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği | izmit smm fiyatları | izmit 2022 emo işletme sorumlusu | izmit 2022 yılı EMO SMM yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi | izmit smm kanunu | izmit smm yönetmeliği | izmit trafo işletme sorumlusu | izmit trafo yüksek gerilim mühendisi | izmit trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu firması | izmit firmalar | izmit firma listesi | izmit trafo güç hesaplama | izmit trafo gücü fiyatları | izmit kva | izmit kw | izmit kv | izmit yüksek gerilim | izmit orta gerilim | izmit Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM Belgesi ve izmit İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstlenilebilinir | izmit trafo müşaviri | izmit trafonun sorumlusu | izmit trafo iş güvenliği sorumlusu | Periyodik Destek Periyodik Kontrol Hizmetleri | ELPEK Mühendislik | periyodik test | periyodik olcum | periyodik rapor | periyodik kontrol | fenni muayene | topraklama ölçümü | paratoner ölçümü | termal kamera ölçümü | elektrik tesisat raporu | yüksek gerilim işletme sorumluluğu | periyodik kontrol raporu | fiyat | firma | gebze yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit elektrik tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu | smm | trafo bakımı | 2022 elektrik kontrol fiyatları | fenni kontrol | test | rapor | ölçüm | elektrik | makine | isg | is guvenligi | cevre | çevre | iş güvenliği | izmit yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmit smm | izmit trafo işletme sorumluluğu | izmit trafo smm hizmetleri | izmit emo elektrik mühendislik firması | izmit elektrik mühendislik şirketi | izmit trafo bakım servis firması | gebze elektrik tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu | elektrik kuvvetli akım tesisleri | fenni muayene | turkak | tse | emo raporu | bağımsız denetçi | risk analizi | gürültü ölçümü | kaçak akım testi | rcd testi | osgb | organize sanayi bölgesi | toprak direnci ölçümü | aydınlatma ölçümü | ses ölçümü | lux ölçümü | basınçlı kap | kaldırma aracı | akredite | akrediteli | testi | ölçümü | raporu | muayenesi | jeneratör testi | manyetik alan ölçümü | gosb | izmir | manisa | izmit | izmit | gebze | istanbul | yalova | sakarya | bursa | tuzla | pendik | kartepe | dosb | dilovası | imes | çerkeşli | geposb | itosb | tosb | adapazarı | zonguldak | bolu | bilecik | düzce | afyon | kütahya | eskişehir | balıkesir | bandırma | Topraklama Ölçümü | topraklama raporu | topraklama testi | topraklama kontrolü | topraklama tesisat uygunluk raporu | topraklama test raporu | topraklama tesisatı muayenesi | elektrik topraklama tesisat ölçümü | topraklama periyodik kontrolü | Periyodik Destek Periyodik Kontrol Hizmetleri | ELPEK Mühendislik | periyodik test | periyodik olcum | periyodik rapor | fenni kontrol | test | rapor | ölçüm | kaçak akım testi | dokunma gerilimi | emo topraklama raporu | itfaiye topraklama raporu | turkak | tse | ce | emo | tse için topraklama raporu | elektrik topraklama tesisatı kontrolü ölçümü testi ve raporu | makine topraklaması | isg | is guvenligi | iş güvenliği | 2022 yılı en az ücretler | 2022 | fiyatı | fiyat | ücret | şirket | firma | firmaları | mühendislik | şirket | tutarı | itfaiye | belediye | ruhsat | denetim | destek | muayene | fenni kontrol | ölçüm | kaçak akım testi | rcd | test | ölçüm | izmit | izmit | gebze | gosb | geposb | istanbul | yalova | sakarya | bursa | izmir | manisa | eskişehir | bolu | zonguldak | osb | osgb | iş güvenliğ |

  izmit | kocaeli | Gebze | Gölcük | Bolu | Bartın | Zonguldak | Sakarya | Adapazarı | Dilovası | Çayırova | Şekerpınar | Kartepe | Karamürsel | Kandıra | Derince | Körfez | Sapanca | Pamukova | Hendek | GOSB | GEPOSB | Mudurnu | Gerede | Ereğli | Çaycuma | Organize Sanayi Bölgesi | Yalova | Bursa | Eskişehir | Afyon | Kütahya | Ankara | Düzce | Tekirdağ | İzmir | İstanbul | Karabük | Antalya | Balıkesir | Bandırma | Manisa | Adana | Konya | Edirne | Çorlu | Bilecik | Marmara | Ege | Akdeniz | Kırıkkale | Kayseri | Kastamonu | Hatay |

ELPEK GRUP olarak, Türkiye geneline "fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle hizmet sunuyoruz..

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  Topraklama Tesisat Ölçümü

  Endüstriyel tesislerde elektrik topraklama sistemleri kapsamında özellikle yasal zorunluluğu ve temel güvenlik amaçlı yapılması gereken topraklama ölçümleri : topraklama tesisatı ölçümü, pano, trafo, makine, jeneratör, işletme topraklaması ölçümü..

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  Paratoner Tesisat Ölçümü

  Yıldırımdan korunma tesisatı ölçümü kapsamında; paratoner tesisatı, faraday kafesi, yakalama ucu, iç yıldırımlık ve dış yıldırımlık test ölçümü ve kontrol raporu hizmetlerinde uzman ekibimizle Türkiye geneline teknik destek sunmaya devam ediyoruz.

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  RCD Kaçak Akım Testleri

  Kaçak Akım Röleleri, hata akımı koruma anahtarları, herhangi bir elektrik kaçağında hayatınızı kurtarır, yangın tehlikesine karşı evinizi ve tesislerinizi korur. Kaçak akım rölesi kullanarak her an karşılaşabileceğiniz elektrik kazalarından kurtulabilirsiniz..

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  Termal Kamera Ölçümü

  Elektrik ve enerji sektöründe termal kamera; elektriksel problemlerin tespitinde kullanılır. Elektrik akımının geçişi sırasında materyalde oluşan ısınma termal kamera ölçümü ile gözlenerek problem tespiti kolaylıkla yapılabilir. Termal kamera ölçümü..

Türkiye Geneline en az on yıllık deneyimi bulunan Mühendis kadromuzla hizmet sunuyoruz..

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  Aydınlık Seviyesi Ölçümü

  Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar. Bu kapsamında; İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil ..

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  Katodik Koruma Ölçümü

  Korunacak metali oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir. Korozyon olayı bu iki reaksiyonun bir arada yürümesi ile gerçekleşir. Elektronlar anottan katoda doğru metal üzerinden akar ve katot reaksiyonu anottan gelen bu elektronları kullanarak yürür. Katot reaksiyonu için gerekli ..

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  THD Harmonik Ölçümü

  Herhangi bir güç kalitesi sorununun ardında ne olduğunu belirlemeye çalışırken voltaj ve akım dalga formlarını doğru şekilde ölçmek ve yorumlamak çok önemlidir. Birçok yük tipi harmonik akımlara neden olur, güç kalitesi probleminizin ardındaki suçluyu bulmak tahmin edilebilir bir şey değildir. Ayarlanabilir hız sürücüleri, elektronik balastlar, veri işleme ..

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  Kompanzasyon Takibi

  Güç faktörü düzeltmede başlangıç noktası, yük karakteristiğinin tam olarak belirlenmesidir. İşe, güç sistemi yönünden bakıldığında sistemin en fazla zorlandığı yükteki güç faktörünün bilinmesi yeterlidir. Ülkemizde müşteri gruplarının puant yükteki güç faktörleri üzerinde yapılmış çalışmalar çok eksiktir. Genellikle dağıtım panolarından okunan bilgileri ..

Türkiye Geneline İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendisi kadromuzla çözüm sunmaya devam ediyoruz.

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  Elektrik Risk Değerlendirme

  Büyük endüstriyel tesislerde elektrik tesisatlarının risk analizi ve yangın güvenliği açısından değerlendirmesi konusunda Türkiye'de ilk kez ELPEK tarafından hazırlanan Elektriksel Risk Analizi ERA projemiz ile çok sayıda işletmede elektriksel güvenlik tesis etmeye devam ediyoruz.

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  Paratoner Tesisatı Bakımı

  Yıldırım etkilerine karşı koruma tesisatı bakımı, paratoner bakımı, faraday kafesi bakımı, yakalama ucu, franklin çubuğu genel elektriksel bakım, ölçüm, kontrol, raporlama hizmetlerinin yanı sıra iç yıldırımlık sistemleri konusunda da ekiplerimiz Türkiye geneline teknik hizmetler sunmaya devam ediyor.

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  YG İşletme Sorumluluğu

  Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu hizmetleri kapsamında İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendisi kadromuzla yüksek gerilim YG trafo danışmanlığı Kocaeli EMO Elektrik Mühendisleri Odası kayıtlı Serbest Mühendis Müşavirlik SMM hizmetleri sunmaya 2022'de de devam ediyoruz.

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  Elektriksel Planlı Bakım

  Elektriksel planlı bakım çalışmalarımızla elektrik enerji dağıtım panoları, trafo, aydınlatma tesisatı, jeneratör vb elektrik tesisatlarında planlı ve periyodik bakım, kontrol, test, takip ve izleme sağlayarak elektrik kaynaklı iş kazası önleme ve elektrik risklerine karşı profesyonel mühendislik çözümleri sunuyoruz.

Türkiye Geneline Uzman Periyodik Test | Periyodik Ölçüm | Periyodik Destek | Periyodik Kontrol Hizmetleri

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  Elektrik Periyodik Kontroller

  Elektrik periyodik kontrol hizmetleri kapsamında en az on yıllık saha teknik deneyimine sahip Elektrik Mühendisi kadromuzla elektrik tesisatlarının genel fenni muayeneleri konusunda elektrik mühendislik çözümleri sunuyoruz.

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  Makine Periyodik Kontrol

  İş ekipmanlarının periyodik kontrol hizmetleri kapsamında deneyimli Makine Mühendisi kadromuzla basınçlı kapların ve kaldırma araçlarının fenni kontrolleri konusunda teknik destek ve gözetim hizmetleri sunuyoruz.

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  ERA Elektriksel Risk Analizi

  Büyük endüstriyel tesislerde elektriksel risk değerlendirmesi, arc flash analizi, elektrik kaynaklı yangın ve elektriksel kaza araştırmaları ve önleme politikaları ile elektriksel teknik denetim gözetim hizmetleri sunuyoruz.

 • Elektriksel Periyodik Kontroller

  İSG Periyodik Ölçümleri

  İş Sağlığı ve Güvenliği periyodik test, kontrol, ölçüm, raporlama hizmetlerinde deneyimli İş Güvenliği Uzmanlarımızca fenni ölçme, değerlendirme çalışmaları ve isg yönetimi kapsamında periyodik destek çözümleri sunuyoruz.